خانه هاي پيش ساخته
صفحه اصلی جستجو تماس با ما ثبت کالا

خانه هاي پيش ساخته

[ مشاهده نسخه اصلي ]

خانه‌های پیش‌ساختهکه در انگلیسی به آنها می‌گویند، ساختمانهایی هستند که قطعات آنها در خارج از سایت ساخته می‌شوند (معمولاً در ابعاد استاندارد که به آسانی قابل نصب باشند) و در محل سایت نصب می‌گردند.


به طور کلي خانه هاي پيش ساخته به چند صورت ساختمانهاي پيش ساخته  بتني – فلزي –چوبي و ... موجود  ميباشد که هر کدام داراي مزيتها و معايب خاص مي باشند که بر اساس مقتضيات مکاني و شرايط هر کشور بعضي بر ديگري به علت امکانات و عوامل مختلف مي تواند اقتصادي و کاربردي باشد. .
ساختمانهاي پيش ساخته يکي از آخرين محصولات و متد هاي ايجاد و گسترش واحد هاي مسکوني مي باشند که مي تواند جوا بگوي احتياجات مديريت براي ايجاد توازن ازدياد جمعيت با سکني همراه با امکانات رفاهي را تامين نمايد اين صنعت در دهه هاي اخير چنان پيشرفت داشته که نه تنها  بر کيفيت بالا – تقليل هزينه – سرعت احداث و راحتي  آسايش مورد نياز را در حد استاندارد تامين نموده بلکه توانسته است ساير صنايع خانه سازي را با متدهاو مواد اوليه گوناگون تحت تاثير قرار دهد .
مثلا در کشورهايي همچون کانادا و روسيه  که از نظر مصالح چوبي غني بوده ساختمانهاي پيش ساخته چوبي ودر کشور هايي همچون آمريکا ساختمانهاي پيش ساخته فلزي و در ايران ساختمانهاي پيش ساخته بتني اقتصادي به نظر ميرسند البته بديهي است که عواملي از جمله مواد و مصالح در محل حمل و نقل امکانات و دستگاههاي توليد تواما از جمله مواردي  مي باشندکه در اقتصادي بودن نوع ساختمان پيش ساخته دخيل است .
به طور کلي چند مسئله باعث استفاده هر چه بيشتر از ساختمانهاي پيش ساخته مي گردد که عبارتند از :
1- سرعت در اجرا
2- دقت در کارکه در ساختمانهاي پيش ساخته فلزي بسيار مهم ميباشد مخصوصا در ايران که از نظر جوش خصوصا جوشهاي سر بالا و نفوذي بسيار مشکل دارند واين مسئله مي تواند در کارخانه برطرف گردد .
3- نظارت کافي
4- راحتي در نصب

1-1ساختمانهاي پيش ساخته بتني:
به طور کلي از نظر اجرايي مراحل اصلي کار عبارتند از :
- توليد
- حمل به محل مصرف
- نصب
 
1-1-1مزايا ي ساختمانهاي پيش ساخته بتني :
1- امکان تامين و کنترل کيفي بهتر از قبيل لرزاندن عمل آوري بهتر انجام آزمايشها و بارگذاري هاي دلخواه
2- سرعت عمل آوري :در بعضي از دستگاههاي اتو کلاو زمان عمل آوري حتي به کمتر از 24 ساعت مي رسد
3- استقلال از شرايط جوي : يعني هيچگونه محدوديت زماني براي پيشبرد عمليات نداريم
4- کنترل افت و خزش : معمولا پس از توليد مدتي در کارخانه باقي مي مانند که باعث مي شود قسمت اعظم افت در بتن صورت پذيرد
5- انجام عملياتي از جمله پيش تنيدگي که باعث کاهش ارتفاع تير مي شود
توليد بتنهاي پيش ساخته به صورت آماده سازي قالب – فولاد گذاري – بتن ريزي – و عمل آوري صورت مي پذيرد
نکته قابل توجه در اين موارد در نظر گرفتن مسئله لنگر و پيچش مي باشد که در اثر مکش به هنگام جدا سازي قطعه صورت مي پذيرد كه بايد مد نظر قرار گيرد .
صفحات قالب بايد صلب باشند تا در مقابل فشار جانبي بتن دچار تغيير شکل و اعوجاج  نگردند
به طور کلي شيوه هاي توليدقطعات  پيش ساخته بتني  عبارتند از درجا وتکي - درجا وچند تايي(باطري) جابجايي شاسي يا پالت – جابجايي با نقاله – توليد خطي
انتخاب قطعه بزرگ تعداد اتصالات را کمتر مي کند و سرعت عمليات را بالا مي برد ولي در مقابل بايد اتصالات قوي تري را طراحي نماييم و بهتر است وزن قطعات کمتراز 10تن و حتي المقدور 6 تن محدود گردد
نظام تير ستون
در اين نظام تير و ستون تشکيل يک قاب باربر را مي دهند و اجزا جدا کننده نقشي در بار بري ندارند
در اين روش به دليل امکان وجود لنگر هاي بزرگ ممکن است طراحي اتصال پيچيده شود براي جلوگيري از اين مشکل محل اتصال را به جايي مي برند که داراي حد اقل لنگر باشند
 
3-1-1 نظام ستون پيوسته
در اين نظام براي   2يا چند طبقه ستونها را  پيوسته مي سازند و اتصال تير ها به ستونها مي تواند مفصلي يا گير دار باشد
 
4-1-1 نظام ستونهاي درختي
شامل ستونهاي پيوسته و تير هاي طره اي کوتاه مي باشد که تير ها به اين قسمت کوتاه وصل مي شوند
1 نظام ستونهاي Tشکل
در اين حالت ستونها در تراز طبقات از هر طرف به اندازه نصف دهانه داراي تير طره اي است لذا قطعه مستقل تير وجود ندارد
 
6-1-1 ستونهاي صليبي يا H  شکل
در اين حالت محل اتصال ستونها در وسط طبقه مي باشد
قاب پرتال :
در اين نمونه با استفاده از قابها و استفاده از اجزا کمکي نظير تير مجموعه سازه ايجادمي شود
 
8-1-1 شکلهاي ديگر :
با استفاده از تير ها واجزا  به شکل منحني و يا خرپا و غيره همچنين ترکيب دال ستون که در آن قطعات بزرگ دال مستقيما روي ستون مي نشينند . اين ترکيب مي تواند همراه با پانلهاي بار بر هم باشد
 
9-1-1 نظام پانلي :
گسترده ترين روش پيش سازي در جهان مي باشد پانلهاي ديواري ممکن است بار بر ويا غير باربر باشند
با استفاده پانلهاي بزرگ درجه صنعتي شدن ساخت  ساختمان بالا رفته و تعداد اتصالات و درزها کم شده و نيروي انساني کمتري مورد نياز است و سرعت نصب بالا مي رود و از نظر معماري انعطاف پذير تر مي باشد
 
10-1-1 نظام ديوار باربر طولي :
اقتباس شده ازروش سنتي است در اين روش ديوارهاي خارجي باربرو ضخيم مي باشد و از مزاياي آن به دليل ضخامت زياد عايق بسيار بالايي دارند و فقط اگر باز شو داشته باشد و به تعداد زياد باشد  عملکرد پانل از شکل يک صفحه به صورت قاب در مي آيد
از جمله کارخانه هاي پيش ساخته بتني که در ايران مشغول به کار بودند مي توان به شرکتهاي :  کستينگ-ايرداک تبريز که باسيستم دانمارکي بوده و کارخانه کا- ام ساوه اشاره نمود
در سيستمهاي پانلي يا در دو طرف پانل داشته که به وسيله خرپاهايي به هم متصل مي شوند  و در ميان خالي بوده و در محل نصب بايد بتن ريخته شودو يا اينکه پانل به صورت يکپارجه مي باشد. به هر صورت در هر دوي اين موارد ديگر هزينه گچکاري و... نخواهيم داشت و همچنين هزينه قالب بندي نيز حذف خواهد شد ودر تمامي مواردي که ميان تهي هستند  در پي ها آرماتور هاي انتظار بيرون زده و در داخل  آنها فرو مي رود و مهار لازم صورت مي پذيرد
در اتصالات تير به ستون در سيستم اول با تعبيه قطعات فلزي در محل جوش يا پيچ مي شود
 
2-1 ساختمانهاي پيش ساخته فلزي :
اين نوع ساختمانها که بنياد مسکن انقلاب نيز براي بازسازي شهر بم از اين نوع سازه ها استفاده مي نمايد ساختمانهايي هستند که تمام قسمت سازه اي آن در کارخانه توليد مي شود که نقشه و طرح به  سازنده داده مي شود وبر اساس جزئيات سازه اي موجود در نقشه  سازه مورد نظر ساخته مي شود
ور قها و پروفيلها و پيچ و مهره ها با داشتن استاندارد و مدارک فني تهيه ميگردند و عمليات برش و سپس سوراخکاري طبق نقشه و با دقت بالا  توسط افراد متخصص انجام  ميشود  و برداشت پليسه  وجوشکاري با دقت بالا صورت مي پذيردو پس از تميز کاري و ريختن گل جوش عمليات رنگکاري صورت مي پذيرد .
مسوول کنترل کيفيت کارخانه و سپس مهندس ناظرکيفيت وصحت کار را  کتنرل مي نمايند و  گهگاه نماينده کار فرما بر کار نظارت مي نمايد و سپس به محل کار برده مي شود  در محل کار نيز تحويل گيرنده با دقت کافي کنترل نموده در صورتيکه موردي ايرادي مشاهده گردد  به کارخانه باز گردانده مي شودتا اصلاح شود .
پس از رسيدن قطعات ساخته شده به محل بر روي پي از قبل  اجرا شده سازه سوار و نصب ميگردد تمام اتصالات به وسيله پيچ و مهره مي باشد و ديگر نيازي به جوشکاري در محل نمي باشد
نوعي ديگر از ساختمانهاي پيش ساخته فلزي استفاده  از  پروفيلهاي خم شده با گالوانيزه است که در برابر پوسيدگي و زنگ زدگي مقاوم هستند  و مزيت  اين سيستم سبکي آن و سرعت نصب بالا مي باشد و اتصالت به صورت پرچ و گاها پيچي مي باشد.
با توجه به اينکه وضعيت جوشکاري در ايران بسيار بد بوده و اغلب پيمانکاران و حتي ناظران از کيفيت جوش خوب اطلاعي ندارندودر حدود بيش از 70درصد ساختمانهاي فلزي داراي جوش نامناسبند و با توجه به زلزله خيزي ايران  استفاده ازاين  ساختمانها به دليل جوشهاي با کيفيت در کارگاه و نظارت دقيق مطلوب و الزامي مي باشد
عدم نياز به کارگران بسيار ماهر در محل از مزاياي ديگر اين نوع سازه ها مي باشد
ساختمانهاي پيش ساخته3D:
پانلهاي پيش ساخته سبک شامل دو لايه شبکه مش جوش شده فولادي مي باشند که يک عايق پلي استايرن در ميان آن قرار گرفته و توسط يک سري المانهاي خر پايي به يکديگر متصل مي شوند که پس از نصب با بتن شاتکريت مي شود .
اين پانلها بعنوان المان ديوار و سقف ساختمان بکار مي روند پانلها علاوه بر نقش جدا سازي فضاي معماري به عنوان ديوار باربرقائم و برشي در برابر بارهاي جانبي  نيز عمل مي نمايند
بار جانبي ناشي از زلزله از طريق ديا فراگم صلب به نسبت سختي بين ديوارها توزيع مي گردد.
ضخامت لايه پلي استايرن6 سانتي متر و فاصله بين خر پاها 10 سانتي متر و قطر اعضاي خرپايي 3.5 ميلي متر و ضخانت بتن شاتکريتي 4 سانتي متردر هر طرف ديوار و به عبارتي ديگر پوشش بتن روي شبکه 2 سانتي متر مي باشد .المانهاي ديوار براي بار برشي طراحي مي گردند و براي بار محوري (رفتار ستوني ) و لنگر خمشي کنترل مي گردند .در محل اتصال ها و کنار بازشو ها با يد آرماتور هاي تقويت طبق طراحي تعبيه گردند .
پانل کف به صورت دال يکطرفه عمل مي نمايد و اين به دليل وجود اعضاي برشگير در جهت طولي پانل مي باشد . پانلهاي سقف ديافراگم صلب را تشکيل مي دهند اين پانلها در کنار يکديگر مستقر شده و روي پانلهاي ديوار نصب مي گردندو با آرماتور هاي انتظار مهار مي گردند .  لايه پلي استايرن نقش قالب براي بتن ريزي و همچنين عايق حرارتي و صوتي را ايفا مي نمايد .
پي اين سازه ها نواري يا گسترده اجرا مي شود و آرماتور هاي انتظار در محل قرار گيري ديوار ها تعبيه مي شوند و پانلهاي ديوار را به پي مهار مي نمايد .لوله هاي تاسيساتي و برق در فاصله بين شبکه مش و لايه عايق نصب مي شود و در صورتي که مقداري از شبکه براي نصب بريده شود مي باست تقويتهاي لازم در اطراف بريدگي صورت پذيرد .
 
1-3-1 مزايا :
- سرعت در اجرا
- کاهش وزن ساختمان و به تبعه آن کاهش نيروي زلزله
- نصب ساده
- مهار نمودن ساده پانلها جهت قرارگيري در موقعيت مناسب
- نصب ساده و ثابت نمودن چهار چوبها ي در و پنجره
- نصب ساده و سريع تاسيسات و غيره
- عايق صوتي و حرارتي
- مقاومت در برابر آتش
- حمل و نقل آسان
- کاهش عمليات گچ کاري و...

در تکنولوژی سازه های پیش ساخته سبک کانکس ، اتصالات به صورت یکپارچه است (دیوار به دیوار، سقف به دیوار و دیوار به پی). بر خلاف روش Large Panel که اتصالات به صورت کام و زبانه است، در روش سازه های پیش ساخته سبک، اتصالات به صورت جوش نقطه ای است و به جای اینکه ابتدا قطعات سنگین بتن در کارخانه ساخته شده و بعد به هم متصل شوند، ابتدا سازه به صورت شبکه های میلگردی که بین آنها(بین دو شبکه میلگرد) یک لایه فوم پلی استایرن قرار می گیرد ساخته می شود و پانل های سبک در محل احداث ساختمان به فنداسیون جوش داده می شود و همچنین دیوارها و سقف به هم جوش داده می شوند و ساختمان با پانل های سبک برپا می شود. سپس در همان محل دیوارها و سقف و محل، اتصالات به صورت همزمان بتن پاشی می شوند. بتن از طریق پمپ، با فشار هوا به پانل ها پاشیده می شود که اصطلاحاً آن را “شات کریت” گویند.

این روش باعث یکپارچگی در اتصالات شده، استحکام و پایداری ساختمان را در مقابل نیروهای دینامیکی حاصل از زلزله یا طوفان افزایش می دهد.

بنابراین دلیل انتخاب روش سازه های پیش ساخته سبک استفاده از امتیازات برتر آن نسبت به سایر تکنولوژیهای پیش ساخته موجود است که هنوز هم از این مزایا برخوردار است.

البته همانند صنایع دیگر، در این صنعت هم ممکن است نوآوری هایی در دنیا دیده شود. اما با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی، روش سازه های پیش ساخته سبک، مناسبترین روش برای ایران تشخیص داده شده است. به طور مثال تکنولوژی های جدید قیمت مسکن را خیلی بالا می برند که این با نیاز اغلب مردم ما به خانه های ارزان قیمت سازگار نیست ولی روش سازه های پیش ساخته سبک قیمت را بالا نمی برد.

ویژگی های مهم روش سازه های پیش ساخته سبک
الف) مقاومت در برابر زلزله
در مناطق زلزله خیز مانند ایران، یکی از پارامترهای مهم در ساختمان سازی کاهش وزن ساختمان است. چرا که نیروهای زلزله با وزن ساختمان نسبت مستقیم دارد. بنابراین تکنولوژی انتخاب شده باید دارای جهت گیری کاهش وزن باشد. بر خلاف شیوه سازه های پیش ساخته سبک در سایر سیستم های پیش ساخته دیگر، اتصالاتشان اکثراً به صورت مفصلی و لولایی است و دارای وزن سنگین هستند. تنها در این روش است که با ۸ سانتیمتر بتن می  توان نیروهای ساختمان ۴ طبقه را در طبقه همکف تحمل کرد. وزن نهایی ساختمان با این روش، نسبت به روش های پیش ساخته دیگر و همچنین ساختمان های بتنی، ۲۵ درصد کاهش می یابد؛ یعنی در هنگام زلزله ۲۵ درصد نیروی کمتر به ساختمان وارد می شود. امروزه سبک سازی ساختمان یکی از شعارهای اصلی در صنعت مسکن است.
ب) انعطاف پذیری در تولید و امکان حفظ جلوه های معماری اسلامی و ایرانی
مسأله مهم دیگر در صنعت ساختمان حفظ ملاک  های فرهنگی و جلوه های معماری اسلامی و ایرانی در طراحی و نماسازی ساختمان هاست. انحناهای موجود در گنبدهای مساجد، نقش  و نگارهای ایرانی و اسلیمی و سایر موارد از نشانه های معماری اسلامی و ایرانی است که در روش سازه های پیش ساخته سبک می توان آنها را حفظ کرد. چرا که می توان پانل های سبک مورد استفاده را به هر طرح دلخواه درآورد و پس از نصب آنها در محل خود، بتن پاشی روی آنها انجام داد. روش سازه های پیش ساخته سبک، حتی ساخت گنبدهای بزرگ را که به دلیل زیادی وزن، دشوار است آسان تر می-کند چرا که در این روش وزن سازه ها بسیار کاهش می یابد در حالی که مقاومت و استحکام آنها بالاتر می رود.
ج) ایمنی در ساختمان
بحث ایمنی، از مهمترین مسائل صنعت ساختمان است چرا که با سلامتی انسان ها سر و کار دارد. در ساختمانهای سنتی چون ستونها و اسکلت فلزی، قسمت اعظم بار ساختمان را تحمل می کنند. با کنار رفتن یک تیر یا ستون، کل ساختمان به طور ناگهانی فرو می ریزد. در روش سازه های پیش ساخته سبک چون به جای استفاده از اسکلت فلزی، از شبکه های میلگردی که در تمام سطوح دیوارها توزیع شده   اند استفاده می-شود، فروریزی ناگهانی پیش نمی آید. چرا که اتصالات و مواضع تحمل بار به صورت یکپارچه در تمام ساختمان وجود دارند.
د) صرفه جویی های ملی و سایر مزایای ناشی از کاربرد روش سازه ها پیش ساخته سبک
اگر به صرفه جویی هایی که کوچک به نظر می رسند، در مقیاس ملی نگاه کنیم، به ارقام بالایی تبدیل می شوند که می تواند نقشی حیاتی در رشد و شکوفایی کشور ایفا کند. در زیر به مزایای ناشی از کاربرد تکنولوژی سازه های پیش ساخته سبک در صنعت ساختمان اشاره می شود:

۱- کاهش متوسط میزان کاربرد میلگرد فولاد از ۳۸ کیلوگرم در ساختمان هایLarge Panel و ساختمان سنتی به ۳۴ کیلوگرم در روش سازه های پیش ساخته سبک

۲- کاهش استفاده از سیمان در هزینه های تمام شده ساختمان

۳- ده درصد کاهش در هزینه تمام شده ساختمان

۴- کاهش وزن ساختمان(بطور مثال فقط در بحث استفاده از فولاد ۱۲ کیلوگرم در هر متر مربع زیربنا، کاهش وزن دیده می شود)

۵- کاهش زمان برگشت سرمایه از حدود ۲ سال در شیوه سنتی به ۵ الی ۶ ماه در روش سازه های پیش ساخته سبک

۶- کاهش ضایعات مواد اولیه و استفاده بهتر از منابع ملی

۷- صرفه جویی در مصرف انرژی(به دلیل عایق بودن دیوارها، ناشی از کاربرد پل استایرن در پانل ها)

۸- افزایش عمر ساختمان و افزایش استحکام آن

۹- ایمنی بیشتر ساختمان در برابر زلزله

۱۰- کاهش میزان آلودگی های صوتی محیط

 

از محدودیت های روش سازه های پیش ساخته سبک آن است که فعلاً این روش تنها تا ۴ طبقه در کشور قابل انجام است. البته در دنیا تا ۸ طبقه نیز از آن استفاده شده است.

واحد تحقيقاتي ساخت بازارSAKHT BAZAR